Eldstäder och kakelugnar med Valter Isander

Email till Valter isander

 


Klipp som värmer och visar värt att bevara, av Valter Isander. Film ca 2 minuter

Pottkakelugn år ~1208.   Kupol med fyrkantig bas. Biläggare, dvs eldas från rummet bakom ugnen.
Mellaneuropa tidig medeltid.
Material är brända krukor infogade med lerbruk.

Davids gröna kakelugn från 1917

Davids kakelugn, tillverkad av St Eriks lervarufabriker omkring 1917, uppsatt av David Hult i Stjärnhov år 2023. (Benen är av järn, och är vertikala i verkligheten)

Brus brus


Det gamla storspjället i storpipan, och detta var innan järnspisarna sattes in i den tidigare öppna härden.

Gnistgaller kakelugn bränner inte fingrarna med detta patent!
Gnistgaller BURSELLS PATENT Umeå Kakelugn
A. B. NÄSLUNDS MÖBELFABRIK
OCH JERNAFFAR UMEÅ

Gnistgaller kakelugn –  Film


Varför är det två (eller fler) hål i rumpen? Diameter ca 6-8 mm. Mitt i gaveln, ibland inte mitt i.
Hålen bildades, när man tryckte igenom en lång ”bladsticka” i det ännu mjuka materialet.
Användning av trästickan mellan rumpens gavlar var följande:
Stickan höll fast en extra lerklump (anas på ena bilden), och detta arrangemang skulle stötta bladet under torkningen. Risk finnes eljest att bladet sjunker ihop, och ytan blir då konkav, vilket icke accepterades.
Hålen i rumpen blir kvar in i vårt tidevarv.
/ Valter Isander
Ur Kakeltillverkning i SKENE.
SVT FILM 1923; SVT och KB.
Ett gammalt kakel med dess fyllning. Ca 1800-1830 (➕5 år/➖30 år).
Rumpen har två hål i ena gaveln, det syns. Bara den ena. Varför?
Moderna kakel (år 1890) har ett hål i mitten i varje rumpgavel.
Hur gjorde den kakelmakaren? Det var i Östergötland, Linköping, Sturefors.
Idé?
PS
Vadtill användes hålen 1890-1910?
Idag används hålen att fixera ståltråd mellan kaklen, vid uppsättning. Men man ser inte sådana lösningar vid nedtagning av gamla ugnar från 1900. Eller ser man det? Nä?

Email till Valter isander


Att bygga en vikingaugn av lera, en lerugn att grädda bröd i, som de gjorde 800 e Kr.

Valters lera 10.000 kg 100 kr hemkört.
//
Nu har vi byggt fot av fyra stenhörn. Varje fot tre stenar.
Vi lägger en järnplåt ovanpå stenarna. Den väger 100 kg.
Sedan vill jag ha tegel på plåten. Redan romarna brände tegel, det visades i Haithabu.
Teglet håller värmen bättre än plåten, men med plåten kanske vi kan flytta alltihop… sätta två järn under, två hjul, köra den en bit. På medeltiden fanns ambulerande bagerier – en kärra, två hjul, en lerugn på flaket – bilder finns.
Just nu har jag grävt lera i en hög jag köpte, 10.000 kg för 100 kr, dvs 1 öre/kg 😄. Sand blir kross 0-5 mm.
//
Babylons murar – av lera –
”Deras svagaste punkt var materialet som sådant. Eftersom de var konstruerade av lertegel och stampad jord, och inte av sten, var de utsatta för naturens obarmhärtigt nedbrytande kraft – inte minst Eufrats översvämningar – om de inte kontinuerligt reparerades och förstärktes.
Att de trots detta stod så länge som de gjorde och räknades som ett av världens sju underverk berodde på storleken i sig: även efter att det övriga Babylon rasat ihop tog det lång tid innan murarna slutligen föll under senantiken eller medeltiden.”
Ur Dick Harrisons historia/Schibsted 230718
//
EN BY – TO NAVNE
ONE TOWN – TWO NAMES
EN STAD – TVÅ NAMN
När saxare och franker rapporterar om denna plats kallar de det >>sliesthorp<>sliaswich<<, vilket betyder ”Schleisiedlung” eller ”Schleihandelsplatz”<. I norr och i England talar man däremot om »heiðabýr<< eller »æt Hæpum<«<, boplatsen på heden. De betyder alla samma stad i slutet av Schlei: Haithabu.
Hedeby
Vikingaby stad
//

Carts were in fact used for all sorts of special purposes. In these images we see a cart to hold a baking oven. Most households, especially in towns, did not have an oven–they bought bread from a baker. But as the image shows, in some cases, the baker might make house calls.
Don’t underestimate the utility of the handcart. Pioneers crossing the American West went the whole distance pushing a handcart, a distance of about 1300 miles.
En sådan vill jag bygga. En ugn. Vikingarnas bakugn. Föregångaren till den enkla kakelugnen typ pottugn. Utomhus. Eldar inuti. Rakar glöd åt sidan. In med en plåt med bröd. Eller gorån. Eller oblater, bulle, tunnbröd. Stenyta med kupol av lera/sand/sten/armering/pottor/ kanske med trådar. En blandning av då och sedan och nu. Vem vet – ryggen är bättre, tid har jag, jag får hjälp av Gene, David och kanske kreti och pleti? Ja det vore kul. Lera har jag redan 10.000 kg. Sand och grus. Vad tror du? Vikingar kunde de med, Haithabu.
Medeltida food trucks
– eller som det redan (nästan) allt är uppfunnit Hur man baften stat coftenez ombfärer och fail bet. Sekel XV.
Medeltida Food Truck. Hur överraskande det än kan tyckas, fanns sådana mobila matlagningsföremål redan under de avlägsna medeltida århundradena, eftersom de gamla europeiska koderna har lämnat oss upplysta.
Drag för hand flyttade en enkel vagn en av de där runda vedugnarna, gjorda av eldfasta tegelstenar, som nu är så hyllade på pizzerior. Veden, det antas att de redan hittat det på vägen eller gick för att hämta det i utkanten av staden.
Bröd, kakor och kringlor kunde därför nå alla marknader i distriktet, som om vi skulle säga måndag i Tàrrega, tisdag i Bellpuig, onsdag i Mollerussa… Inte så konstigt eller annorlunda alltså från det aktuella ambulerande.

BRÖDET

🔝⬆️ / ⤴️ & 🔀
 Bakugn LERUGN  Vikingar  𝕸𝕰𝕯𝕰𝕷𝕿𝕴𝕯 𝖋𝖔𝖗𝖉𝖔𝖒 𝖇𝖆𝖐𝖆𝖉𝖊 𝖇𝖗ø𝖉𝖊𝖙  
MurA OcH eLDa
  

 

 

 

Den gamla kolonnugnen på Julita gård. Med runda luckor! Foto 2019, Valter Isander


KAKELUGNSDAGEN

den 6 november 1767

Den svenska kakelugnen presenteras den 6 november 1767 – på Kakelugnsdagen!
Den moderna kakelugnen

Symposium 2020


Biläggarugn i Skåne 2022. Skall matas med en kamin. Kanaler vertikalt. En klyvtegelugn. 

Rörspis med kamin på sidan. Kaminen mynnar i rörspisens första kanal (där det brinner), värmer hela rörspisen. Snabb och långvarig värme. Rörspisen kommer att förses med luckor.

 

Kamin kopplad till rörspis på sidan. Snabb och lång värme.

Medeltida pottugn eldas direkt, dvs den är inte en biläggarugn, som ju eldas från baksidan, från rummet intill.

Vedspis ASTER  foto 2021
Vedspis ASTER.
Var gjordes den?

 


Elgerud i Rönninge, byggt 1906-1907. Bidrag 2021 av Anders Lagrelius 
Elgerud i Rönninge, kakelugn. Byggt 1906.
Elgerud i Rönninge, kakelugn. Byggt 1906. 
Elgerud i Rönninge, spis. Byggt 1906. 
Elgerud i Rönninge, kakelugn. Byggt 1906. 

🔥🔥🔥


Vedspis Klafreström 826. När gjordes de, 1940?
Vi bor utanför Kramfors.
Den kåk vi köpte 1980 byggdes i slutet på 1800-talet och det var en vedspis där som vi använder ofta än i dag. Ove

Kakelugn tidigt 1800-tal uppsatt 2021.
Kakelugn tidigt 1800-tal(?) eller 1920, uppsatt 2021. Rolf Åhman till höger, ”har satt upp 500 ugnar”. T v Graham Carter. 

Småland :    ”Lite bakgrundshistoria…. Huset var min svärmors föraldrarhem, byggt någon gång i mitten av 1800-talet. Och där stod en rektangulär kakelugn byggt av en Juhlin som hade sin kakeltillverkning på granngården i Annerstad. År 2001 brann huset ner till grunden efter åsknerslag!
Nu fick vi tag i en ugn från Ljungby. Nästan samma färg, fast rund. /GC”


Huset jag renoverat från grunden är flyttat, uppfört och tillbyggt i Eringsboda 1873. Det är flyttat från Tving där det uppfördes i mitten av 1700-talet enligt ådringen på det liggande timret. Jag hade en vän som arbrtade på Länsstyrelsen i Blekinge. Han hjälpte mig med att faställa var timret var fällt. Huset hade en bostad på övervåningen öch en smedja på nedervåningen som bl.a. bidrog med rälsspik till Krösnabanan mellen Nättraby via Eringsboda till Älmeboda (Elmeboda). Sträckan Tving-Älmeboda lades ner 1939 då bilar och bussar gick betydligt snabbare än de 32 km/tim som tåget orkade med och sträckan Nättraby-Berg lades ner 1946 där den endast använts för grustransporter från den stora grustäckten i Tvings socken..
https://www.nattrabyvagmuseum.se/krosnabanan.html
https://www.diginpast.se/ostkanten/swe/socknar/nettraby/indexnaej.html 
Nedervåningen gjordes om till bostad där spisen var en Kockums Vedkock som jag bytte bort mot bakungsluckan.
Jag flyttade ner järnspisen från övervåningen och anslöt den till en ISO-Keern skorsten som jag klädde med natursten. Bakugnsluckan Norrhammar No 2 är ren dekoration som har ett väldigt litet utrymme bakom där jag Jag har och har haft  stor nytta av den. Förr mer pga av strömavbrott som numera är sälsynta därför att man grävt ner ledningarna.
Se bifogat foto av min Bolinders No 1527 och bakungsluckan Norrhammar No 2 som du får frihet att använda hur du vill, om du vill det.
Med vänliga hälsningar
Peter Lindström

den 1 februari 2021Höstglöd i rörspisen – film


Barnspis nummer 2

Skorsten.  Murad ca år 1998. Fulltegel, tungt, polskt. Stugan är timmer, byggd 1855. Södermanland.
En ebe-227, ja en EBBE-verken. Jag tror den är från 1935-45. Vedspisen alltså. Killen som bodde här innan var murare, han har monterat in den samt murat stock och spiselkrans


Dragförstärkare, laddas med torrt hö e dyl, antänds, föres upp i pipan när brasan tändes i gammal öppen spis. Löfstad Slott Östergötland. Foto Valter


2020-09-08

Laholm. Spaltugn.
Laholm, spaltugn. Till salu: karin48810@gmail.com Karin Ohlsson, Perstorp
2020-03-02

Julläsning vid kakelugnen 1923 Valter Isander

 

Skoglund & Olson No 28

Norrahammar 107 år 2020

 

 


Fattigstuga Västergötland, skorsten natursten, lock av sten. 2020 Valter

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Väla skola Västergötland. Kamin Bolinder. Foto Valter Isander 20200301

 

 

 

 


Thermia 308 Arvika Bredsjö stationshus (tågstation) Bredsjö kulturkooperativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Att reglera luft och drag är nyckeln till värme och ekonomi

 

 

Hos järnhandlaren 1930, med sekelskiftet omkring sig
De gamla, smidda luckorna från 1700-talet

 

Göteborgs Mek Verkstad, senare Götaverken
Engberg & Rydelius Vedspis PRIMO, GÖTEBORG; Varifrån? Står i Göteborgstrakten 2019.

 Vedex Ved-x Idun kamin

 

Den runda rörspisen, fem kanaler, Suzanne Hultqvist, Västra Götaland 2019


En kamin, en täljstenskamin, en Handöl

Anna Gustafsson, mångsidig murare. Tack Anna!

Fat tillverkat i PH Lundgrens fabrik. PHL har tillverkat många kakelugnar, fabriken låg på Södermalm i Stockholm.

 

Välkommen!

Kontakt: valter@isander.se 


En kaklad öppen spis, kanske med kanaler(?). Ca 1920. Sverige


Man blöter stenen lite, murar dit den. Lättare att placera in den då. /Valter januari 2019

CJF Ljunggrens verkstäder, Kristianstad. Ca 1880. Foto 2019.

Äntligen en Mariebergare att luta sig emot, det står på skylten. 1770-88 (?). Foto Ann Pettersson/Valter Isander på Häringe Slott, Södertörn.
Äntligen en Mariebergare att luta sig emot, det står på skylten. 1770-88 (?). Foto Ann Pettersson/Valter Isander på Häringe Slott, Södertörn.

Den öppna spisen – härd, eld, värme, lyse, mat, arbete, kontakt. ”The plejs”, pejs, spisen. Platsen i tillvaron.

Kakelugn Rörstrand 1748. Foto Valter 2018. Nationalmuseum

Wiredaholm kakelugn, Småland 2018, Valter Isander

 

Handöl täljstenskamin, för stenkol.

Värmland Östmark Rörspisar Spisar Härd

Rörspis. Sotluckor på fronten. 

 

Kök

 

Öppen härd moderniserades med kokspis av järn

 

Husen är timmerhus i Östmark och torp, Värmland. Jag tror båda husen är från cirka 1830. Båda sitter på baksidan spisar. Nedan den på andra sidan den smala rörspisen. /Ägaren

Spån  på ugnstaket…

Järnspån att blanda med leran att lägga på ugnstaket i vedspisar. Det ska väl hålla ihop leran… som ska skydda bullarna från för het hetta ovanifrån.
Spånen fick jag på Igelfors Bruk, är det svarv- eller frässpån? Svarvspån tror jag.

 

En kamin Husqvarna Sirius No 27, utan fötter. Från ca 1910.

 

Kakelugn, hälsingegård, ca 1835. /Valter Isander
Lucka lycka, brusar som Åskar, och i spisen vid Hallinge jäste brödet med mors stolthet/ Rönninge 2018

 

Jenny, jag och David satte upp den 2017.

 

Vi har nyligen köpt en mindre gård med historia från 1700-talets slut. I vardagsrummet på boningshuset (byggt 1940) står ugnen på den bifogade bilden (bladverk i rosa och guld). /Tenhult

 

På Kubbetorp står den, en av fyra, tre, Vingåkers kn, färdigställt 1909. Foto Sten Andersson 2018

 

 

Många små lyser upp

 

Kakelugn Tyskland norra ca 2013. /Valter Isander

 

Inget galleri har valts eller galleriet har tagits bort.

 

CFJ Ljunggren kamin, Kristianstad. Troligen kring 1890, foto 2018.